Aleea de bronz


Artistul
la braț cu timpul,
pe aleea de bronz
topit în statui,
rătăcitor caută
calea luminii
dezgolind trupul de vise
aleargă orbește
peste speranța fragilă
strivită ca o floare
sub călcâi, sângerând
doare...

7 noiembrie 2014, orele 21, Timișoara