De ceară sunt


Mă simt slăbită
de ceară sunt
mă-ntunecă devreme
gândul amar
ucigător de stele.
Mi-e obosită mâna
mângâierilor de timpuri
strivite în nemărginire
haos, apă, foc
de ceară sunt
destin amar...