Durată impură


Spirala durerii
îmi topeşte lent speranţele.
Navigând
rămân un contur nesigur
de peisaj marin.
(Orizontală impură
rănită de nava singurătăţii perfecte.)