Elogiul melancoliei


O, câtă tăcere grăitoare
îşi asumă
pulberea unei seri
trecătoare...
Prelungesc şiroind
gândurile bolnave
de prea multă dorinţă
spre un loc
ce nu l-am cunoscut
niciodată
nicăieri...