Oglindă vie


Nepăsătoare stingere serală
aprinde-mi-te-n suflet iar
trezirea somnului să fie lină
ochi mari necunoscuţi
oglindă vie...