Pe altarul vremii


Focul rece
flacăra, uscatul
pustiul
marea răstignită
pe altarul vremii
înfăşoară jertfa
lumea, o comoară.