Potopul ca liman


Copacii vorbesc
ordinea stabilesc
cum au crescut fiecare
pentru a evita nebunia
exploziei vegetale.
Reţele verzi
încrucişate de viteza
timpului captivat
turbulentă pictură de Pollok
învălmăşeală de contururi
stropi, frunze din somn
coroane căzute
vâltoarea rădăcinii
iarba nemuririi
obârşie
miez de natură
duhul apelor
blândul potop ca liman.