Purtător de iluzii, de semne însângerate


Târziu am descoperit
blândeţea trupului meu,
tăcerile,
povara nopţilor de veghe,
ascultător,
credinciosul meu trup
re-născut,
re-întors cu faţa spre lumină.
Umbra lui, pre-lungire,
viaţă in formă de corp.

Târziu am descoperit
trupul meu
purtător de iluzii,
de semne însângerate,
fierbinţi,
corpul arzând ca pe rug.

Târziu am descoperit
urmele lui prin cenuşa vremii,
spulberat,
risipit în a doua viaţă
întrupat prea târziu.