Semăn cu cineva care mi-a furat chipul


Semăn cu cineva
pe care nu l-am cunoscut.
L-am văzut în vis,
desenat pe nisip,
fragil, miscător.

Semăn cu cineva îndepărtat,
de peste mări şi ţări,
ecoul fără chip al cuiva
oglindit în lacrimă,
învolburat în albia mării,
furat, deformat,
de timp, de măsură.

Semăn cu mine,
chip înfăsurat în aer,
aruncat în foc,
pământ ars, roşiatic
ca un apus rostogolit
peste vise deşertice,
alburii ca zarea.

Semăn cu cineva
care mi-a furat chipul
într-o clipă pierdută,
mască plângând
într-un hohot de râs.