Spre muzeul imaginar


Culoarea vie
transparentă curge
ca un izvor clar
mângâind stânca
la vale
suspinând.

Cu harta iubirii
incizată în palme
aleargă artistul
spre lumea creației
la porțile timpului
vest sau est
spre muzeul imaginar,
strigând:
ZidArta sunt aici.

Părăsind veacul
în noaptea eternă
viața pictată alburiu
așteaptă în fața mu-zeului
pe șevaletul de aur.

Surâzând , artistul
răsfrânge privirea
spre bolta sixtină
lăcrimând
veșnicia.

7 noiembrie, 2014, ora 19, Timișoara