Trupuri înecate în timp


Mai contemporan
ca niciodată
spectacolul morții sfâșie
într-o coridă însângerată
cortina de catifea.

Roșii desfășurări șerpuitoare
aruncate în neant ,
apocalipsa trupurilor
înecate în ani pe o navă
răsturnată de timp
strigă spre cer :
„nu ne uitați”!

2 octombrie, 2014, orele 19, Timișoara