Umilinţă


Mă-nfrânge timpul
mă-ngână anotimpul
mă doare tinereţea
mă umileşte neputinţa
de a fi, luminată...